Varmemester

Varmemesteren på Grenåvej Kollegiet hedder Finn OttesenVi deler ham med to andre kollegier, Kirsebærhaven og Kløvergaarden.

Du kan komme i kontakt med varmemesteren på følgende måder:

- på mobilnummer 40 27 39 37 i den normale arbejdstid (se nedenfor)
- ved personlig henvendelse
- på mail fio@kollegiekontoret.dk

Finn Ottesen er normalt til stede på Grenåvej Kollegiet hver fredag.

Finn Ottesens arbejdstider:

Mandag til torsdag: 7.00 til 15.30
Fredag: 7.00 til 12.00

Se hvornår varmemesteren træffes på dit kollegie - her.

Boliginspektør

Kollegiets boliginspektør: Carsten Kjær Christensen
E-mail: ckc@kollegiekontoret.dk